លោកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌី​ន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស អមដំណើរ​ដោយ​ក្រុមការងារ​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យមើល​ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​បី ទីតាំង​បន្ថែមទៀត​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ។​ ទីតាំង​ដែល​លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី​ន ង​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ពិនិត្យមើល​នៅ​ថ្ងៃទី​៧​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២២​មាន​៖​មួយ​.​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ស្រុក​អូររាំងឪ​ពីរ​.​មណ្ឌល​សុខភាព ជប់ និង​បី​.​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ស្រុក​តំបែរ​។​

Feb 7, 2022

លោកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌី​ន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស អមដំណើរ​ដោយ​ក្រុមការងារ​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យមើល​ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​បី ទីតាំង​បន្ថែមទៀត​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ។​

ទីតាំង​ដែល​លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី​ន ង​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ពិនិត្យមើល​នៅ​ថ្ងៃទី​៧​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២២​មាន​៖​មួយ​.​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ស្រុក​អូររាំងឪ​ពីរ​.​មណ្ឌល​សុខភាព ជប់ និង​បី​.​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ស្រុក​តំបែរ​។​