ការធ្លាក់​ភ្លៀង​រាយប៉ាយ​ខុស​ប្រក្រតី​ជាមួយនឹង​បាតុភូត​ផ្គរ​រន្ទះ​និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ផង​នោះ នឹង​ចាប់ផ្តើម​មកដល់​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​រហូតដល់​ពាក់កណ្តាល​ខែកុម្ភៈ​។​ការធ្លាក់​ភ្លៀង​បែបនេះ​ដោយសារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិតក្រោម​ឥទ្ធិពល​ឡា​នី​ណា កម្រិត​ខ្ពស់​និង​ពេលនេះ​ស្ថិតក្នុង​តំបន់​សម្ពាធ​ទាប​។​