​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការ​សាសនា វប្បធម៌ និង​ទេសចរណ៍​នៃ​រដ្ឋសភាបាន​គូសបញ្ជាក់ថា «​ក្នុងដំណាក់កាល​នេះ អ្វីដែល​ចាំបាច់​បំផុត​នោះ គឺ​ការពង្រឹង និង​ពង្រីក​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​សុវត្ថិភាព​, បង្កើត​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ថ្មីៗ ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ភាព​ទាក់ទាញ ស្របតាម​គន្លង​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី និង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម ៤.០។ ជាពិសេស​ជំរុញ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ឱ្យបាន​ទូលំទូលាយ​ពី​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​គ្រ​ប់ដូ​សមក​កម្ពុជា ក៏ដូចជា​ជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ផ្ទៃក្នុង​»​។​ ​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ប្រធានគណៈកម្មការទី៧បាន​បញ្ជាក់ដូចនេះ​នៅក្នុង​ប្រជុំ​ជាមួយ​លោកបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​។​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ដើម្បី​ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​លើ​ការអនុវត្ត «​ផែនទី​ចង្អុល​ផ្លូវ​ស្ដីពី​ការស្ដារ និង​លើកស្ទួយ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង និង​ក្រោយ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩» ។​

Feb 8, 2022

​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការ​សាសនា វប្បធម៌ និង​ទេសចរណ៍​នៃ​រដ្ឋសភាបាន​គូសបញ្ជាក់ថា «​ក្នុងដំណាក់កាល​នេះ អ្វីដែល​ចាំបាច់​បំផុត​នោះ គឺ​ការពង្រឹង និង​ពង្រីក​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​សុវត្ថិភាព​, បង្កើត​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ថ្មីៗ ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ភាព​ទាក់ទាញ ស្របតាម​គន្លង​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី និង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម ៤.០។ ជាពិសេស​ជំរុញ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ឱ្យបាន​ទូលំទូលាយ​ពី​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​គ្រ​ប់ដូ​សមក​កម្ពុជា ក៏ដូចជា​ជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ផ្ទៃក្នុង​»​។​

​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ប្រធានគណៈកម្មការទី៧បាន​បញ្ជាក់ដូចនេះ​នៅក្នុង​ប្រជុំ​ជាមួយ​លោកបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​។​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ដើម្បី​ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​លើ​ការអនុវត្ត «​ផែនទី​ចង្អុល​ផ្លូវ​ស្ដីពី​ការស្ដារ និង​លើកស្ទួយ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង និង​ក្រោយ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩» ។​