ការដោះដូរ​ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី​រវាង​កម្ពុជា និង​ថៃឡង់​ដ៍ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២១ មានតម្លៃ​សរុប ៧,៩៧៣ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក កើនឡើង​ប្រមាណ ១០% បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ឆ្នាំ​២០២០ មានតម្លៃ ៧,២៣១ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​។ នេះ​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង របស់​ស្ថានទូត​កម្ពុជា ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​។​