លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​។​) បានបង្ហាញ​នូវ​សង្ឃឹមថា គ្រប់​គណបក្សនយោបាយ ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ការបោះឆ្នោត និង​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំការ​បោះឆ្នោត​គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ នឹង​យកចិត្តទុកដាក់ សហការ ល្អ ដើម្បី​ជំរុញ​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នាពេលខាងមុខ​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​។​ ​ក្តីំ​ពឹង​នេះ​បានលើកឡើង​ក្នុង​ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ដែលមាន​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ ស្តីពី​ការចុះបញ្ជី​បេក្ខជន​នៃ​គណបក្ស នយោបាយ និង​ការឃោសនាបោះឆ្នោត​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីស្តីការ គ​.​ជ​.​ប​.​។

Feb 9, 2022

លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​។​) បានបង្ហាញ​នូវ​សង្ឃឹមថា គ្រប់​គណបក្សនយោបាយ ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ការបោះឆ្នោត និង​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំការ​បោះឆ្នោត​គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ នឹង​យកចិត្តទុកដាក់ សហការ ល្អ ដើម្បី​ជំរុញ​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នាពេលខាងមុខ​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​។​

​ក្តីំ​ពឹង​នេះ​បានលើកឡើង​ក្នុង​ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ដែលមាន​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ ស្តីពី​ការចុះបញ្ជី​បេក្ខជន​នៃ​គណបក្ស នយោបាយ និង​ការឃោសនាបោះឆ្នោត​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីស្តីការ គ​.​ជ​.​ប​.​។