សហព័ន្ធ​កីឡាបាល់ទាត់​កម្ពុជា បានធ្វើ​ការព្រមាន ជា​សាធារណៈ ចំពោះ​ក្លិប សមាគម មន្ត្រី និង​កីឡាករ ដែលជា​សមាជិក របស់​សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ទាត់​កម្ពុជា មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​សកម្ម​ភា្ន​ល់ និង​ការផ្សព្វផ្សាយ អាជីវកម្ម ល្បែងភ្នាល់ គ្រប់​ប្រភេទ ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស ។​