លោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ មួយក្រុម ដែលមាន មន្ត្រីការទូត អាមេរិក និង​បុគ្គលិក​ស្ថានទូត ជាង ៦០ នាក់ ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ការងារ នៅ​ខេត្តសៀមរាប និង​ចូលរួម​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី សប្តាហ៍​ស្ថានទូត​អាមេរិក (U.S. Embassy Week) ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៧ ដល់ ១១ ខែកុម្ភៈ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ធំ​ទី ២ របស់​កម្ពុជា​។​