ផ្ទៃដី​នៅក្រោម​អាងទឹក​នានា ដែល​អាច​បង្កបង្កើន ផល​ស្រូវប្រាំង បាន ក្នុង​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ជា ៧.០០០ ហិកតា តែដោយសារ​ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ​ប្រកាន់​ទម្លាប់​ច្រើន នាំឱ្យ​ការដាំដុះ ស្រូវប្រាំង​បាន តែ​ជាង​មួយរយ​ហិកតា ក្នុង​មួយឆ្នាំ​។​