​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នេះ បានចេញ​សេចក្ដីណែនាំ ក្រើនរំលឹក ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​នីតិវិធី ប្រតិបត្តិ​ស្តង់ដារ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង ថែទាំ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​ផ្ទះ​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ ក្រើនរំលឹក ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​នីតិវិធី ប្រតិបត្តិ​ស្តង់ដារ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង ថែទាំ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​ផ្ទះ ដែលមាន​ខ្លឹមសារ ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ​