ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បាននិងកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ មកនោះ ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ក៏បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖