រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន​៖ លោក ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត ជា​អ្នកនយោបាយ​ជាន់ខ្ពស់ ប្រកបដោយ​ទស្សនៈវិស័យ​
​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ លោក HAYASHI Yoshimasa រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​ថ្លែង​បញ្ជាក់ថាៈ លោក ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត មិន​ត្រឹមតែ​ជា​បញ្ញវ័ន្ត ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​អ្នកនយោបាយ​ជាន់ខ្ពស់ ប្រកបដោយ​ទស្សនៈវិស័យ ផងដែរ​។