ទោះបី​អូ​មី​ក្រុង កំពុង​វាយលុក​ក្ដី ក៏​ផ្សារ​ទួល​ទំពូង នៅ​ដំណើរ​ការធម្មតា​

​ដោយៈ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញៈ បើទោះបីជា ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង បាននិងកំពុង​រីក រាលដាល ក៏​ផ្សារ​ទួល​ទំពូង ក្នុងចំណោម​បណ្ដា​ផ្សារ​មួយចំនួន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កំពុងតែ​ដំណើរការ ជាធម្មតា​។ សម្រាប់​ផ្សារ​ទួល​ទំពូង មួយ​នេះ មាន​អាជីវករ លក់ដូរ ប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ ក៏ប៉ុន្តែ​សម្រាប់ អតិថិជន ចេញ​-​ចូល ទិញ​ទំនិញ មានការ​ថយចុះ ។​