ដោយៈ ទេព​មង្គល / ភ្នំពេញ​: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៨៤ នាក់ (​លទ្ធផល បញ្ជា​ក់ដោយ PCR – ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង ទាំងអស់​) , ជាសះស្បើយ ២៣៦នាក់ និងគ្មាន​អ្នកស្លាប់​ថ្មី ។ ក្នុងនេះករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ១៧៥នាក់ (​ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង​) , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ៩ នាក់ (​ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង​) ។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ១២៤.១៣៩ នាក់ , អ្នកជា​សះស្បើយ ១១៩.១៩៦ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣.០១៥ នាក់​។ ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ២០.៥០៤ នាក់​៕/V

​សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន ដូច​មាន​ខាងក្រោម​៖