ភ្នំពេញ យប់​នេះ មាន​ភ្លៀង​ថែម​មកទៀត បន្ទាប់ពី​នៅ​កន្លែង​ខ្លះ មាន​ភ្លៀង​ដល់​ជាង ១០០ មី​លី​ម៉ែត្រ​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ​នេះ នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ថែម​មកទៀត តែមាន​បរិមាណ​មិន​ច្រើន ដូច​នៅ​ព្រលប់ ថ្ងៃទី​១៤ ខែកុម្ភៈ នោះទេ ភ្លៀង​ដែល​បាន​ធ្លា​ក់លើ រាជធានី និង​ខេត្ត​ជាច្រើន កន្លែង​ខ្លះ មាន​កម្រិត​ដល់​ជាង ១០០ លី​មី​ម៉ែត្រ ហើយ​ការ​ធ្លាក់ភ្លៀង ខុស​ប្រក្រតី​នេះ និង​ចុះខ្សោយ​ទៅវិញ នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែកុម្ភៈ​។​