ប្រទេស​បារាំង ផ្តល់ជំនួយ ២០ ម៉ឺន​អឺរ៉ូ ដល់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​
​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញៈ ប្រទេស​បារាំង បាន​ផ្តល់ជំនួយ ២០០ ០០០ អឺរ៉ូ ដល់​កញ្ចប់​ថវិកា ឆ្នាំ​២០២២ របស់​ភាគី​អន្តរជាតិ នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​( អ​.​វ​.​ត​.​ក​) ដែល​ធ្វើឱ្យ​ថវិកា​សរុប ផ្តល់​ដោយ​ប្រទេស​បារាំង ទៅ អ​.​វ​.​ត​.​ក មាន​ចំនួន ៦,៩ លាន​អឺរ៉ូ ចាប់តាំងពី​តុលាការ​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​។​