ការប្រកួត​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​ជើងឯក​ជាតិ់ៈ អ្នក​ប្រដាល់​វ័យក្មេង បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​
​ដោយៈ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញៈ ការប្រកួត​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​ជើងឯក​ជាតិ ដែល​កំពុងតែប្រព្រឹត្ត​ទៅនេះ បាន​បង្ហាញថា កីឡាករ វ័យក្មេងៗ​ជាច្រើន បាន​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង ។​