​ដោយ​: ពៅ​និមល​/​ភ្នំពេញ​: ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា បានសម្រេច​លុប​អាជ្ញា​បណ្ណ​សេវា​បញ្ញើ​ឆាប់រហ័ស​អន្តរជាតិ​របស់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រៃសណីយ៍​ចំនួន ពីរ​ក្រុមហ៊ុន ដែល​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​ឈប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ពី​ពេលនេះ​តទៅ​។​

​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​លុប​អាជ្ញា​បណ្ណ​សេវា​បញ្ញើ​ឆាប់រហ័ស​អន្តរជាតិ​របស់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រៃសណីយ៍​ចំនួន ពីរ​ក្រុមហ៊ុន ចុះ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២​នេះ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀតថា ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ​នោះ រួមមាន​៖ ក្រុមហ៊ុន 56B-LINK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. និង​ក្រុមហ៊ុន HK TRANSPORTATION EXPRESS CO., LTD.​។ ក្នុងនោះ ក្រសួង​បាន​ណែនាំ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងនេះ ឲ្យ​បំពេញ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​បុគ្គលិក អតិថិជន និង​តតិយជន ស្របតាម​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ជា​ធរមាន ក្នុងករណី​មានការ​តវ៉ា​ជាយថាហេតុ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​លុប​អាជ្ញា​បណ្ណ​នេះ​។​

​ក្រសួង​បានបញ្ជាក់​ទៀតថា កន្លងមក ក្រសួង​បាន​ណែនាំ​ដល់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រៃសណីយ៍​ទាំងអស់ ឲ្យ​គោរព​តាមច្បាប់​ស្តីពី​វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍ និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន ក៏ប៉ុន្តែ​មាន​ប្រតិបត្តិ​ករ​មួយចំនួន នៅតែ​មិន​អនុវត្ត ឬ​អនុវត្ត​មិនទាន់បាន​ពេញលេញ​ស្របតាម​ច្បាប់ ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញា​បណ្ណ​នៅឡើយ​។ ដូចនេះ ក្នុងករណី​ប្រតិបត្តិ​ករ​ណា​នៅតែ​បន្ត​គេចវេស​មិន​អនុវត្ត​តាមច្បាប់ និង​មិន​គោរព​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញា​បណ្ណ ប្រតិបត្តិ​ករ នោះ​នឹងត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ការព្យួរ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ឬ​លុប​អាជ្ញា​បណ្ណ​៕​