ដោយ​:​រ៉ា​ម៉ន​/​ភ្នំពេញ​: រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២​នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ដូ​ស​មូលដ្ឋាន ជូន​កុមារ​ដែលមាន​អាយុ​ចាប់ពី​៣​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម​៥​ឆ្នាំ ក្នុងភូមិ​សាស្ដ្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕