អាកាសធាតុ​ត្រជាក់ នៅពេល​យប់ និង​ពេលព្រឹក បាន​ត្រឡប់ មកវិញ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពី​យប់​ថ្ងៃទី​២១ ដល់​ថ្ងៃទី​២៦ ខែកុម្ភៈ តែ​មិន​ត្រជាក់​ខ្លាំង ដូច​ការចុះ​ត្រជាក់ នៅក្នុង​ខែធ្នូ និង​ខែមករា​ទេ សម្រាប់ តំបន់​ខ្នងភ្នំ សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា អាច​ចុះ​ដល់ ១៦ អង្សា​សេ បណ្តា​ខេត្ត​នៅ តំបន់​ខ្ពង់រាប ១៨ អង្សា​សេ និង​តំបន់​ទំនាប កណ្តាល អាច​ចុះ​ដល់​រង្វង់​កម្រិត ពី ១៨ ទៅ ១៩ អង្សា​សេ​។​