ដោយ:វ៉ៃកូ/ស្វាយរៀង :លោក លឹម សៀងហេង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកកម្ពុជាក្រុងបាវិត និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់បាវិត ខេត្តស្វាយរៀង នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានអញ្ជើញប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកបក្សថ្មីចំនួន១៣០នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន៣០នាក់ មកពីភូមិទាំង៥ក្នុង សង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិត៕