ដោយៈឆាំង យុ​ ​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា/ភ្នំពេញ៖​នៅ​ថ្ងៃទី​៨ ខែមីនា​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ គឺជា​ថ្ងៃ​ដ៏​វិសេសវិសាល​បំផុត​មួយ ដែល​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ដើម្បី​អបអរ​ដល់​សមិទ្ធផល​របស់​ស្ត្រី បង្កើន​ការយល់ដឹង​អំពី​សមភាព​របស់​ស្ត្រី និង​ជំរុញ​សមភាព​យេនឌ័រ​ ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ​សូម​ថ្វាយ​សម្តេចម៉ែ​នូវ​ព្រះ​កិត្តិយស ចំពោះ​ការបំពេញ​ព្រះរាជកិច្ច​ដោយ​ឥត​នឿយណាយ​របស់​ព្រះអង្គ សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងអស់​។ ព្រះរាជដំណើរ​ជីវិត​មួយផ្នែក​នៃ​ព្រះអង្គ ត្រូវបាន​ពិពណ៌នា​នៅក្នុង​សៀវភៅ សាក្សី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​។ ក្នុង​ព្រះនាម​ជា​ព្រះរាជ​វរមាតា​ជាតិខ្មែរ ព្រះមហាក្សត្រី គឺជា​ព្រះរាជ​សាក្សី​នៃ​ជំពូក​ជាច្រើន​របស់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ តាមរយៈ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នេះ ព្រះអង្គ​បាន​បំពេញ​ព្រះរាជកិច្ច​ទាំង​នៅលើ​ឆាក​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ ព្រមទាំង​ព្រះរាជកិច្ច​សំខាន់ៗ​ជាច្រើន​ដែល​មិនសូវ​ដឹងឮ ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងអស់​។ ឆ្លៀតឱកាស​នៅក្នុង​ថ្ងៃ​ដែល​ទទួលស្គាល់​ចំពោះ​តម្លៃ ក៏ដូចជា​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​របស់​ស្ត្រី​ទាំងអស់ ខ្ញុំ​សូម​ថ្វាយ​ព្រះ​កិត្តិយស សម្តេចព្រះ​មហាក្សត្រី ព្រះវររាជ​មាតា​ជាតិខ្មែរ ដែលជា​វីរ​ស្ត្រី​មួយ​ព្រះអង្គ នៃ​ស្ត្រី​គ្រប់រូប​និង​ជនរួមជាតិ​កម្ពុជា​ទាំងអស់​៕

ឆាំង យុ​
​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​
Marked annually on March 8, International Women’s Day is one of the most important days of the year to celebrate women’s achievements, raise awareness about women’s equality and lobby for greater gender parity. Today, we honor the Queen Mother for her tireless work on behalf of all Cambodians. A piece of her life’s story can be found in the book, Witness to History. As the Queen of Cambodia, she witnessed multiple chapters of Cambodia’s history, and throughout this history, she has labored both on the national/international stages as well as behind the scenes in support for the Cambodian people. On this day recognizing all women and the pursuit for women’s rights, we want to honor the Queen Mother of Cambodia, a hero to all women and the Cambodian people.

Youk Chhang
Director
Documentation Center of Cambodia
e: [email protected]
t: +855 (0) 12 90 55 95
w: www.dccam.org