ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញៈ នៅ​ចុងខែ​មេសា ឬ​ដើមខែ​ឧសភា ខាងមុខនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នឹងដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​លេខ​កូដ សម្គាល់​អចលនទ្រព្យ ដើម្បី​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ដែល​សាងសង់​ជា​បុរី ឬ​ជា​ផ្ទះ ក្នុងករណី​មិន​បង់ពន្ធ នឹង​មិនអាច​កាត់ឈ្មោះ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​បានទេ ហើយ​ការបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​តម្លាភាព សម្រាប់​អ្នក​បង់ពន្ធ​។​