ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រគល់រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន៣០គ្រឿងជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែមិនានេះនៅក្នុងបរិវេណឃ្លាំងឱសថកណ្តាល ។រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងនេះ ជាតម្រូវការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ក្រុមការងារក្រុមគ្រូពេទ្យទូទាំងរាជធានីខេត្តទាំង២៥ ដើម្បីដឹកវ៉ាក់សាំង យកទៅចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេស។រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងម៉ាក Ford ទាំងនេះមានការរៀបចំឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់វ៉ាក់សាំង មានកម្រិតត្រជាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាព -24c និងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀត។