រដ្ឋបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ កម្ពុជា – ខេត្ត​ស្រះកែវ ថៃ ប្រជុំ​ទ្វេភាគី ស្តីពី​ការបើក​ច្រក ព្រំដែន​អន្តរជាតិ ស្ទឹង​បត់​-​ណង​អៀន​
​ដោយៈ ភ្នំ​ស្វាយ / ព្រំដែន​កម្ពុជា ថៃៈ ប្រតិភូ​រដ្ឋបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កម្ពុជា – ខេត្ត​ស្រះកែវ ថៃ ប្រជុំ​ទ្វេភាគី ស្តីពី​ការបើក​ច្រកព្រំដែន​អន្តរជាតិ ស្ទឹង​បត់​-​ណង​អៀន ។​