ធនាគារពិភពលោក ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន ១១៣ លាន​ដុល្លារ ជួយ​លើកកម្ពស់ ការថែទាំ​សុខភាព សម្រាប់ ជន​ងាយ​រងគ្រោះ​បំផុត នៅ​កម្ពុជា​

​ដោយៈ​សុផល / ភ្នំពេញៈ ធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃនេះ បានអនុម័ត​ហិរញ្ញប្បទាន ថ្មី​មួយទៀត ដែលមាន​ទឹកប្រាក់ ចំនួន ១១៣ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​ជួយ​លើកកម្ពស់ លទ្ធភាព​ទទួលបាន សេវា​ថែទាំ​សុខភាព មានគុណ​ភាព នៅ​កម្ពុជា ជាពិសេស​សម្រាប់ ក្រុម​ប្រជាជន​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​បំផុត និង​ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់ ការឆ្លើយតប​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ទៅនឹង​វិបត្តិ​ផ្នែក​សុខភាព​នានា ដែល​អាច​កើតមាន​។ នេះ​បើតាម​សេចក្តីប្រកាស​ពត៌មាន របស់​ធនាគារពិភពលោក ប្រចាំ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​។​