​លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​(​គ​.​ជ​.​ប​.)​បានទទួល​ជួបប្រជុំ​ពិភាក្សា​តាម ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ជាមួយ​លោក វិ​ទិ​ត មុន​តា​ប៊​ន​(Mr. Vitit Muntarbhorn)​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​ទទួលបន្ទុក​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ជំនួប​នេះ​បាន​កើតឡើង​រយៈពេលមួយម៉ោងកាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២​នៅ​សាលប្រជុំ​គ​.​ជ​.​ប​។ ​យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ​.​ជ​.​ប​. បាន​បញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពី​បាន​សម្ដែង​ការស្វាគមន៍ និង​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប​. រួចមក លោក វិ​ទិ​ត មុន​តា​ប៊​ន បាន​ស្នើសុំ​ការបកស្រាយ​ពី​ភាគី គ​.​ជ​.​ប​.​ទៅលើ​បញ្ហា​ចំនួន​ប្រាំ​ចំណុច​ក្នុងនោះ​៖ ១- គោលការណ៍​តម្លាភាព ដែល​ធានា​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​អាច​ទទួលយកបាន​ពី​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ២-​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក​ក្នុង​ដំណើរការ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត ៣- ការចូលរួម​របស់​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ដំណើរ ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ៤- ការទទួល និង​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ដោយ​តម្លាភាព​និង​ទី​៥- ការបង្កើត​ការិយាល័យ បោះឆ្នោត​នៅក្រៅ​ប្រទេស ដើម្បី​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ និង​ធ្វើការ​នៅ​ទី​នោះបាន​បោះឆ្នោត​។​

Mar 11, 2022

​លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​(​គ​.​ជ​.​ប​.)​បានទទួល​ជួបប្រជុំ​ពិភាក្សា​តាម ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ជាមួយ​លោក វិ​ទិ​ត មុន​តា​ប៊​ន​(Mr. Vitit Muntarbhorn)​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​ទទួលបន្ទុក​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ជំនួប​នេះ​បាន​កើតឡើង​រយៈពេលមួយម៉ោងកាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២​នៅ​សាលប្រជុំ​គ​.​ជ​.​ប​។

​យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ​.​ជ​.​ប​. បាន​បញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពី​បាន​សម្ដែង​ការស្វាគមន៍ និង​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប​. រួចមក លោក វិ​ទិ​ត មុន​តា​ប៊​ន បាន​ស្នើសុំ​ការបកស្រាយ​ពី​ភាគី គ​.​ជ​.​ប​.​ទៅលើ​បញ្ហា​ចំនួន​ប្រាំ​ចំណុច​ក្នុងនោះ​៖
១- គោលការណ៍​តម្លាភាព ដែល​ធានា​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត​អាច​ទទួលយកបាន​ពី​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ២-​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក​ក្នុង​ដំណើរការ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត ៣- ការចូលរួម​របស់​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ដំណើរ ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ៤- ការទទួល និង​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​ដោយ​តម្លាភាព​និង​ទី​៥- ការបង្កើត​ការិយាល័យ បោះឆ្នោត​នៅក្រៅ​ប្រទេស ដើម្បី​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ និង​ធ្វើការ​នៅ​ទី​នោះបាន​បោះឆ្នោត​។​