ទីបំផុតសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានសម្រេច​ដោះលែង​មនុស្ស​ប្រាំ​បីនាក់ដែលជា​អ្នកដឹកនាំ​បាតុកម្ម​ដោយ​ខុសច្បាប់​របស់​ក្រុម​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា​វើ​លដ៍ ឲ្យ​នៅក្រៅ​ឃុំ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​។ នេះ​បើតាម​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដោះលែង​របស់​សាលាដំបូង​នៅយប់ថ្ងៃទី ១៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ ​មនុស្ស​ទាំង​ប្រាំ​បីនាក់​ដែល​ត្រូវបាន​ដោះលែង​នេះមាន​ឈ្មោះ៖ ទី​១.​ឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ​, ទី​២. ឈ្មោះ រី សុវណ្ណ​ឌី​, ទី​៣. ឈ្មោះ ស៊ុន ស្រី​ពេជ្រ​, ទី​៤.​ឈ្មោះ ហៃ សុភាព​, ទី​៥. ឈ្មោះ ឃ្លាំង សុ​បិ​ន្ដ​, ទី​៦.​ឈ្មោះ ទូច សិរី​មាស​, ទី​៧. ឈ្មោះ សុខ ណា​រិ​ទ្ធ និង​ទី​៨. ឈ្មោះ ឈឹម សុខន​។​

Mar 14, 2022

ទីបំផុតសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានសម្រេច​ដោះលែង​មនុស្ស​ប្រាំ​បីនាក់ដែលជា​អ្នកដឹកនាំ​បាតុកម្ម​ដោយ​ខុសច្បាប់​របស់​ក្រុម​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា​វើ​លដ៍ ឲ្យ​នៅក្រៅ​ឃុំ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​។ នេះ​បើតាម​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ដោះលែង​របស់​សាលាដំបូង​នៅយប់ថ្ងៃទី ១៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

​មនុស្ស​ទាំង​ប្រាំ​បីនាក់​ដែល​ត្រូវបាន​ដោះលែង​នេះមាន​ឈ្មោះ៖ ទី​១.​ឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ​, ទី​២. ឈ្មោះ រី សុវណ្ណ​ឌី​, ទី​៣. ឈ្មោះ ស៊ុន ស្រី​ពេជ្រ​, ទី​៤.​ឈ្មោះ ហៃ សុភាព​, ទី​៥. ឈ្មោះ ឃ្លាំង សុ​បិ​ន្ដ​, ទី​៦.​ឈ្មោះ ទូច សិរី​មាស​, ទី​៧. ឈ្មោះ សុខ ណា​រិ​ទ្ធ និង​ទី​៨. ឈ្មោះ ឈឹម សុខន​។​