ដោយៈតារារិទ្ធៈខេត្តព្រះសីហនុៈ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា២០២២សម្តេចអគ្គមហាសេ នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយនាវីនិងពលនាវឹកស្វ័យការពារជើងទឹកប្រទេស ជប៉ុនចូលជួបសំណេះសំណាលនៅសណ្ឋាគារសុខាខេត្តព្រះសីហនុ ៕