ថ្ងៃទី១៥ខែមីនាសម្តេចវិបុល សេនា ភក្តី ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ទទួល សារ តាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ៕