ដោយៈ ទេព​មង្គល / ភ្នំពេញ​: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៣២​នាក់ (​លទ្ធផល បញ្ជា​ក់ដោយ PCR – ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង​ទាំងអស់​) , ជាសះស្បើយ ៣៧៩ នាក់ និង​មិនមាន​អ្នកស្លាប់​ទេ​។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ១២៤​នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ០៨​នាក់​។​

​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ១៣៤.៦២៤ នាក់ , អ្នកជា​សះស្បើយ ១៣០.៤០៧ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣.០៤៩ នាក់​។ ករណី​នាំចូល​ពី ក្រៅប្រទេស សរុប ២១.១២៩ នាក់​៕/V

​សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន ដូច​មាន​ខាងក្រោម​៖​