ពេលនេះ មាន​ប្រទេស​ចំនួន​២ ហើយ​រួមមាន ហ្វីលីពីន និង​ម៉ាឡេស៊ី​ដែល​បានប្រកាស​ពី​ចំនួន​អត្ត​ព​លិ​ក​របស់ខ្លួន​ជា​ផ្លូវការ​ក្នុងការ​ចូលរួម​ប្រកួត​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើក​ទី​៣១ ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម (The 31st Southeast Asian Games) ។​
​ពេលនេះ​ម្ចាស់ផ្ទះ​វៀតណាម​បាន​បញ្ជាក់ថា​មាន​អត្ត​ព​លិ​ក​ប្រមាណ​៧,០៣៧​នាក់​ត្រូវបាន​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បឋម ពី​ប្រទេស​ចំនួន ១១​ក្នុង​តំបន់ ជាក់ស្តែង​វៀតណាម​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ រំពឹងថា នឹងមាន​អត្ត​ព​លិ​ក​រហូតដល់ ១,១០៤​នាក់​។