ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋបាលរាជធានី ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ​ បានចេញសេចក្ដី ជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការបញ្ចៀស ចរាចរយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងពិធីសម្ពោធ មន្ទីរ ពេទ្យមិត្តភាព កម្ពុជា -ចិន ព្រះកុសមៈ ។