ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​អន្តរជាតិ​មួយ បាន​បើក​ការ ហោះហើរ​ថ្មី មក​កម្ពុជា (​បាងកក​-​ភ្នំពេញ​)​។ នេះ​ជាស​ញ្ញា​វិជ្ជមាន​ថ្មី​មួយទៀត សម្រាប់​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​។ ស្រប​ពេលនេះ អ្នកជំនាញ បាន​អះអាងថា នៅពេល​ការដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវអាកាស ត្រូវបាន​ពង្រីក​កាន់តែច្រើន នឹង​ជំរុញ​ឱ្យ​ការស្ដារ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាតិ កាន់​តែមាន​សន្ទុះ​។​