លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​និង​ជា​ប្រេសិត ពិសេស​របស់​ប្រធាន​អាស៊ាន​ស្ដីពី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ម្សិលមិញ​នេះ បាន​ជួប​ជាមួយ​លោក វុន​ណា ម៉ោង ល្វី​ន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​, លោក កូ កូ ឡាំង រដ្ឋមន្ត្រី​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារស្តីពី​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​អាស៊ាន​និង​លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ យ៉ា ព្យេ រដ្ឋមន្ត្រី​ការិយាល័យ​រដ្ឋាភិបាល​ស​ហ​ព័ន្ធ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សាមគ្គីភាព​ជាតិ និង​កសាង​សន្តិភាព​។​នេះ​បើតាម​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្សព្វផ្សាយនៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២ ខែមីនា។

Mar 22, 2022

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​និង​ជា​ប្រេសិត ពិសេស​របស់​ប្រធាន​អាស៊ាន​ស្ដីពី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ម្សិលមិញ​នេះ បាន​ជួប​ជាមួយ​លោក វុន​ណា ម៉ោង ល្វី​ន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​, លោក កូ កូ ឡាំង រដ្ឋមន្ត្រី​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារស្តីពី​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​អាស៊ាន​និង​លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ យ៉ា ព្យេ រដ្ឋមន្ត្រី​ការិយាល័យ​រដ្ឋាភិបាល​ស​ហ​ព័ន្ធ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សាមគ្គីភាព​ជាតិ និង​កសាង​សន្តិភាព​។​នេះ​បើតាម​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្សព្វផ្សាយនៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២ ខែមីនា។