ដោយៈ​រ៉ា​ម៉ន​/​ភ្នំពេញៈ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ដែល​មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្រុមបាតុករ​ដែលជា​អតីត​បុគ្គលិក និង​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា​វើ​លដ៍​ធ្វើបាតុកម្ម​ខុសច្បាប់​បន្តទៀត​ទេ​។​

​សូម​មើល​សេចក្តីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖