គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ រណប​ពហុ​បំណង TS១១ របស់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ សម្រេចបាន​ប្រមាណ ៨៥%

​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ រណប​ពហុ​បំណង TS១១ របស់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ សម្រេចបាន​ប្រមាណ ៨៥% ហើយ​គ្រោង​បញ្ចប់​ការ​សាង សង់ និង​បើក​ឱ្យ​ដំណើការ​ប្រើប្រាស់ នៅ​អំឡុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ខាងមុខ ។​