​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន​បញ្ជាក់​ចំពោះ​ទីតាំង​មួយចំនួន​រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ត​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មាន​ការពាក់​ម៉ាស ក៏ប៉ុន្តែ​មិនមែនជា​កាតព្វកិច្ច​ដែល​ត្រូវតែ​ពាក់​នោះទេ តែ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក៏​នៅតែ​យកចិត្តទុកដាក់​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មានការ​ពាក់​ម៉ាស នៅ​កន្លែង​ដែលមាន​មនុស្ស​កកកុញ​ប្រមូលផ្ដុំ និង​នៅ​ទីកន្លែង​ដែលមាន​ការសង្ស័យថា​អាចមាន​ករណី​កូ​វីដ​នៅ​ទីនោះ​។ នេះ​គឺជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​បងប្អូន​ជនរួមជាតិ​បន្ទាប់ពី​យើង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ពេញលេញ​រួចមកហើយ​។ សម្ដេច​សង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ដកខ្លួន​ចេញពី​ការចំណាយ​ដោយ​យក​វ៉ាក់សាំង​ជំនួស ដោយ​ការមិន​ពាក់​ម៉ាស​។

Apr 26, 2022

​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន​បញ្ជាក់​ចំពោះ​ទីតាំង​មួយចំនួន​រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ត​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មាន​ការពាក់​ម៉ាស ក៏ប៉ុន្តែ​មិនមែនជា​កាតព្វកិច្ច​ដែល​ត្រូវតែ​ពាក់​នោះទេ តែ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក៏​នៅតែ​យកចិត្តទុកដាក់​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មានការ​ពាក់​ម៉ាស នៅ​កន្លែង​ដែលមាន​មនុស្ស​កកកុញ​ប្រមូលផ្ដុំ និង​នៅ​ទីកន្លែង​ដែលមាន​ការសង្ស័យថា​អាចមាន​ករណី​កូ​វីដ​នៅ​ទីនោះ​។ នេះ​គឺជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​បងប្អូន​ជនរួមជាតិ​បន្ទាប់ពី​យើង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ពេញលេញ​រួចមកហើយ​។ សម្ដេច​សង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ដកខ្លួន​ចេញពី​ការចំណាយ​ដោយ​យក​វ៉ាក់សាំង​ជំនួស ដោយ​ការមិន​ពាក់​ម៉ាស​។