ដោយៈ health.com.kh
ការដែល មាន ជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ តែងតែ​មានការ​ខាត់​បង់​នូវ​ជីវិត ផ្លូវភេទ របស់​អ្នក មួយចំនួន ។ ប៉ុន្តែ ជំងឺមហារីក សុដន់ អាច​បញ្ចប់​ការរួម​ភេទ និង​ភាពស្និទ្ធស្នាល មួយរយ : ។

​ការព្យាបាល​អាច​បណ្តាល​អោយ​រាំង​បណ្តោះអាសន្ន និង​ពេលខ្លះ​ជាប់ រហូត តែ ម្តង ហើយ នោះ ក៏ ជា មូលហេតុ មួយ ធ្វើអោយ រួមភេទ មាន ការឈឺចាប់ ខ្លាំង ។ ការព្យាបាល ដោយ ប្រើ ថ្នាំ ជំងឺមហារីក និង បាញ់ កាំរស្មី តែងតែ វិវត្តន៍ ទៅ រក ការបរាជ័យ យ៉ាងខ្លាំង ។ អ្នក​ប្រហែលជា​ចង់​វិល មក​ដេក​លើ​គ្រែ​របស់​អ្នក ទៀត ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​ចង់​ប្រើ​គ្រែ​នោះ សម្រាប់តែ​ការ​ដេក​តែ ប៉ុណ្ណោះ​នោះទេ ។​

​ថ្នាំ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ព្រមទាំង​បញ្ហា​ផ្លូវចិត្ត ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់ ជំងឺ អាច ធ្វើអោយ អ្នកជំងឺ ទៅ ជា មាន បញ្ហា បាក់ ទឹកចិត្ត បន្ថែមទៀត ។ ហើយ ពិត ណាស់ ការកើនឡើង នៃ ការប្រែប្រួល ទាំងឡាយ ដោយសារ ការវះកាត់ ធ្វើអោយ ជ្រុះ សក់ និង ការប្រើ ថ្នាំ ជំងឺមហារីក ច្រើនពេក ធ្វើអោយ ជំងឺមហារីក សុដន់ អាចមាន ឥទ្ធិពល ប៉ះពាល់ ដ៏ ខ្លាំង មួយ ទៅ លើ រូ​បរាង្គ​កាយ​របស់ អ្នក និង សមត្ថភាព ដើម្បី អោយ មាន អារម្មណ៍ សិច ។

​ផល​រំខាន របស់​ជំងឺមហារីក សុដន់ ដែល ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​រួមភេទ អាច​នៅតែ កើតមាន ជា​រយៈពេល​យូរ បន្ទាប់ពី បញ្ចប់​ការព្យាបាល​ហើយ ៕​/PC