ដោយ:វ៉ៃកូ/ស្វាយរៀងៈ នៅថ្ងៃទី២ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២នេះលោក ម៉ែន វិបុល អភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសត្វជ្រូក និងផលិតផលសាច់ជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេស ជិតខាងនិងដាក់វិធានការឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយមន្ទីរជំនាញ អាជ្ញាធរដែនដីត្រូវចូល រួម និងអនុវត្តទប់ស្កាត់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។៕
សូមជូនខ្លឹមសារលិខិត: