សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖សម្តេចបានចំណាយថវិកាប្រមាណ​៤០០លាន​ដុល្លារ ដើម្បីពង្រាយសាលារៀនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស រាប់ទាំងតំបន់​អតីត​សមរភូមិប្រយុទ្ធផងដែរ ។ ពីមុនមនុស្សរត់សាលារៀន ដោយសារ​យើងមាន​សាលារៀនតិច តែពេលនេះសាលារត់រកមនុស្សទៅវិញ៕