គិត​ក្នុង​រយៈពេល​បួន​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០២២​នេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ប្រមូល​ចំណូល​បាន​ចំនួន​ជាង ៣ ៣២០​ប៊ី​លាន​រៀល ឬ​ស្មើនឹង​ប្រមាណ​ជិត ៨១៩​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក គឺ​សម្រេចបាន​ប្រមាណ ៣១,៦៧​ភាគរយ នៃ​ផែន​ការដែល​កំណត់ដោយ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០២១ ។​