លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មកាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក កាតស៊ូ​ហ៊ី​រ៉ូ ហ្សី​ណូ​ហា​រ៉ា (Katsuhiro SHINOHARA) អតីត​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា និង​ជា​ប្រធាន​មូលនិធិ​គាំទ្រ​ការអប់រំ​នៅ​កម្ពុជា ព្រមទាំង​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមហ៊ុន FORVAL ជប៉ុន ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​នូវ​សក្តានុពល​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ធុរកិច្ច​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​។​