ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឆ្ពង់​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ ។​

​ឆ្ពុង​

​កិរិយាសព្ទ​

​ហប់​ថ្នាំ​រំងាប់រោគ​ដោយ​យក​ចំហាយ​ផ្សែង ។​

​ឆ្មើង​

គុណសព្ទ​

​ដែល​កាន់​ខ្លួន​, រពើតរពើង​
​មនុស្ស​ឆ្មើង ។​
​ឆ្មើងកន្ទ្រើង ឆ្មើង​ហួស​បែប​ភាព ។ ឆ្មើងកំអួក ឆ្មើង​ធ្វើ​ពើ​ម្ដងៗ ។ ឆ្មើងឆ្មៃ ឆ្មើង​លេងឫក លេងខ្លួន ។​

ឆ្មៀង​

​កិរិយាសព្ទ​

​បែរ​មើល​ចំហៀង​
​ឆ្មៀងមើល​, ឆ្មៀង​ភ្នែក​មើល ។​

​ឆ្លង​

​កិរិយាសព្ទ​

​ទៅ​ពី​ត្រើយម្ខាង​ទៅ​ត្រើយម្ខាង​, កាត់​រំលង : ឆ្លងស្ទឹង​, ឆ្លងទន្លេ​, ឆ្លងផ្លូវ​, ឆ្លងខេត្ត ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​រាលដាល​ជាប់​កើត​តទៅទៀត​
​រោគ​ឆ្លង​, ជម្ងឺឆ្លង ។​
​ឆ្លងទន្លេ កិ​. សម្រាលកូន ( ព​. ប្រ​. ) ។ ធ្វើបុណ្យ​សម្រេច​បញ្ចប់ ឲ្យ​ចម្រើន​កុសល​ថែម​ឡើង​ទៀត​
​ឆ្លងបុណ្យ , ឆ្លងវិហារ​, ឆ្លងសាលា​, ឆ្លងកុដិ​, ឆ្លងថ្នល់​, ឆ្លងស្ពាន ។​