​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ឆ្លងព្រះបាទ​

​នាមសព្ទ​

( រ​. ស​. ) ស្បែកជើង​, ទ្រនាប់ជើង​
​ស្ដេច​ទ្រង់​ឆ្លងព្រះបាទ ។​

ឆ្លាំង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​រំអិល​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ទ្រនេល​តែ​តូច​ជាង​ត្រី​ទ្រនេល ។​

​ឆ្លូង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ឡើង​ខែត្រ​ក្រចេះ​
​ស្រុក​ឆ្លូង ។​

​ឆ្លោង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​អំពើ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ឈឺ ដោយ​ឧបកិច្ច​នឹង​ស្នាម​ដានដែល​ជាន់​ដែល​ពាល់​
​ត្រូវ​ឆ្លោង​គេ ។​

​ឆ្វង់​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​ថ្លា​ឆ្លុះ​ដូច​កញ្ចក់​
​ទឹកថ្លា​ឆ្វង់ ។​
​និយាយថា វ៉ង់ ឬ ហ្វង់​, ឈ្វេង​ក៏មាន ( ម​. ព​. ទាំងនេះ​ផង ) ។​