ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ និង ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ បាន​សហការគ្នា បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ​ដុត​នំ ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ដល់​អ្នក បម្រើ​ការងារ ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ទេសចរណ៍ ក្នុង​គោលបំណង ដើម្បី​ចូលរួម​ពង្រឹង គុណភាព​សេវាកម្ម និង​អភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព​ថ្មី ដល់​អ្នកបម្រើ​ការងារ ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ទេសចរណ៍​។

​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍ តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ និង​សិក្សា ដោយផ្ទាល់ លើ​ជំនាញ​ដុត​នំ​នេះ សម្រាប់​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង វិស័យ​ទេសចរណ៍ បដិសណ្ឋារកិច្ច និង​ការធ្វើដំណើរ ប្រតិបត្តិ​ករ​ទេសចរណ៍ សហព័ន្ធ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា សមាគម​ឧស្សាហ កម្ម​ទេសចរណ៍ យុវជន សិស្ស និស្សិត និង​សាធារណជន ។​

​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ នឹង​ចាប់ផ្តើម​សិក្សា ពីថ្ងៃ​ទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ រៀងរាល់ថ្ងៃ​សុក្រ ៕/V​-PC