ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍសន្យា​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ជាង​៣០០​លាន​អឺរ៉ូ​ដល់​គម្រោង​នានា​នៅ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២-២០២៤។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃស្ថានទូតបារាំង ប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២នេះ។