​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​អីវ៉ាន់​

​នាមសព្ទ​

​វត្ថុ​ឬ​របស់​នេះ​ខ្លះ​នោះ​ខ្លះ​ពុំ​ចេញ​ឈ្មោះ​, របស់​ដែល​ហៅ​ដោយ​រួបរួម​
​ទៅ​ទិញ​អីវ៉ាន់​ឯ​ផ្សារ​; មានអី​វ៉ាន់​អ្វីខ្លះ ?; នេះ​ជា​អីវ៉ាន់​របស់ខ្ញុំ ។​

​កំប៉េះ​

​គុណសព្ទ​

​អ្វីៗ​ដែល​កំបុត​; ទាល់​, រាក់ ។ ច្រើន​និយាយថា កំប៉េះគូទ​, រាក់​កំប៉េះ ។​

នាមសព្ទ​

​អ្វីៗ​ដែល​កំបុត​; ទាល់​, រាក់ ។ ច្រើន​និយាយថា កំប៉េះគូទ​, រាក់​កំប៉េះ ។​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះថា​សទាប​រាក​កំ​ផែស ធ្វើ​ដោយ​បន្ទោះឫស្សី ឬ ផ្តៅ​
​អីវ៉ាន់ ១ កំប៉េះ ។​

​ឆក់​

​កិរិយាសព្ទ​

​ចាប់យក​ដោយ​ប្រញាប់​
​ចោរឆក់​អីវ៉ាន់​គេ ។​

ឈឹង​

​គុណសព្ទ​

​សូន្យ​សូរសព្ទ​, ស្ងប់ស្ងាត់​, ជ្រៀប​, ជ្រងំ​
​ស្ងាត់ឈឹង​, ស្ងប់​ឈឹង​, បាត់មាត់ឈឹង ។​

​នាមសព្ទ​

(​ចិ​.) តុ​ទាប​មាន​សណ្ឋាន​ទ្រវែង​ឬ​បួន​ជ្រុង​
​ដាក់​អីវ៉ាន់​លើ​ឈឹង ។​

​ដណ្ដើម​

​កិរិយាសព្ទ​

​ជែង​យក​, ប្រឹង​យកឈ្នះ​
​ដណ្ដើម​ដើរ​មុន​, ដណ្ដើម​អីវ៉ាន់​គ្នា​, ដណ្ដើម​ជជែក ។ ល ។​