នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ខែឧសភា ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ ករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយ លោក ម៉ក់ ហឺន ក្រុមវិភាគបណ្តាញសង្គម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងភរិយា ព្រមទាំងក្រុមការងារ៕