សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញ ជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ( PR Firm-Qorvis Communication)នៅទីក្រុង វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក,នៅថ្ងៃទី១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕