នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា​នេះ គណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស​នៃ ក្រសួង សុខាភិបាល​បាន​ជូនដំណឹង​អំពី​ការផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន នៃ​ដំណើរ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​បី​ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ដល់ទី៦ខែមិថុនាក្នុងពេល​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក​ក្សា ឃុំ​-​សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៥ នៅ​ថ្ងៃទី​០៥ ខែមិថុនា ខាងមុខ៕